انواع طناب کار در ارتفاع و کوه نوردی

طناب یکی از مهمترین وسایل کوه نوردی و کار در ارتفاع میباشد و در واقع وظیفه حفظ جان راپل کاران و کوه نوردان را دارد.توصیه میشود از طنابهای با استاندارد اروپا ce استفاده شود. طناب های کار در ارتفاع و کو...
بیشتر بخوانید