درخواست و پیگیری اجرا

فیلم های نمایشی

پیچ و رولپلاک نما جهت مقاوم سازی سنگ نمای ساختمان

مقاوم سازی نما برای محکم کردن سنگ نمای ساختمان.یکی از بهترین راهکارها برای مقاوم سازی سنگ نما به کارگیری پیچ و رولپلاک نما است.

رولپلاک کردن جهت تثبیت سنگ نمای ساختمان