فیلم های نمایشی

اجرای نانو روی سنگ نمای ساختمان جهت جلوگیری از نفوذ آب به سنگ که باعث حفظ و نگهداری سنگ نما میشودهمچنین طول عمر نمای ساختمان بسیار بیشتر میشود و آلودگی به مدت طولانی بر نما اثر نمیکند.

پوشش نانو روی سنگ نما توسط راپل کاران ایران لوتوس جهت جلوگیری از نفوذ آب و نشستن جرم و کثیفی به نمای ساختمان

آب گریز کردن نمای ساختمان و اجرای نانو روی انواع سطوح جاذب مانند سنگ و بتن و اجر سیمان.پوشش نانو روی سطح موجب افزایش طول عمر مصالح و بالا بردن کارایی آن میشود.شرکت ایران لوتوس مجری پوشش نانو روی سطوح و نمای ساختمان میباشد.