فیلم های نمایشی

نظافت شیشه نمای ساختمان

نماشویی با واتر جت قبل از رنگ آمیزی نمای ساختمان

شستشوی نمای گرانیت با مواد مخصوص نما برای براق کردن سنگ

شستشوی نمای کامپوزیت و شیشه توسط ابر و تی

نماشویی با طناب