فیلم های نمایشی

اجرای رزین بر روی آجر نما برای حفاظت از رطوبت و زیبایی آجر و جلا دادن به آن میباشد.رزین ها بر پایه آب و یا بنزین هستند رزین ها معمولا بر روی سطوح سنگ های آنتیک و تزئینی و همچنین بر روی سطوح آجری اجرا میشوند.عمر رزین بر روی نما معمولا بین 2 تا 5 سال میباشد .